Uvjeti poslovanja

1) OPĆI UVJETI

OPG Kelemen Tomislav, Kriška ulica 86, 10 315 Rečica Kriška, OIB: 38307079159, MIBPG 236115 (dalje u tekstu “Prodavatelj”) pruža zainteresiranim stranama mogućnost kupnje proizvoda iz svojeg asortimana korištenjem online usluge internetske odnosno web trgovine koja se može realizirati putem Internet stranice kriskaprirode.eu/trgovina (dalje u tekstu „Web stranica“, a online usluga internetske trgovine „Web trgovina“). Predmetna usluga podrazumijeva uvijek ažurnu ponudu od strane Prodavatelja izabranih artikala, mogućnost elektronskog plaćanja izabranih proizvoda te organizaciju dostave kupljenih artikala osobi koja je putem Web trgovine izdala nalog odnosno narudžbenicu Prodavatelju (dalje u tekstu „Korisnik“ ili „Kupac“).

Ovi Opći uvjeti uređuju ukupan postupak prodaje proizvoda Korisniku od strane Prodavatelja, a zadavanjem naloga Prodavatelju odnosno potvrdom narudžbe, Korisnik / Kupac potvrđuje kako je u potpunosti upoznat i suglasan s ovim Općim uvjetima, kao i s uvjetima kupnje konkretnog proizvoda.

Opći uvjeti koji se primjenjuju na konkretnu transakciju između Prodavatelja i Korisnika su oni koji su u trenutku potvrđivanja transakcije javno objavljeni na Web stranici putem koje se transakcija obavlja. Korisnici se upućuju da prije svake kupnje provjere važeće Opće uvjete.

Pravo Korištenja Web trgovine osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

Smatra se da je Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen trenutkom potvrde narudžbe proizvoda o čemu Prodavatelj izdaje potvrdu Korisniku elektronskim putem. U slučaju da Korisnik želi opozvati narudžbu, isto može učiniti najkasnije u roku od jednog sata od primitka potvrde Prodavatelja i to na način da uputi zahtjev putem e-mail adrese narudzbe@kriskaprirode.eu.

Korisnik ili Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna fizička i pravna osoba. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnik ili Kupac je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela nuđenih usluga.

U slučaju da povremeno nastupi prekid usluga Prodavatelja, koji može biti uzrokovan tehničkim razlozima, a moguće i za vrijeme prijenosa informacija na Internetu, Korisnik neće smatrati Prodavatelja odgovornim za bilo kakav gubitak podataka.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja Web stranice.

Web trgovina se koristi isključivo na odgovornost Korisnika. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete Web stranici uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Web trgovine. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj Web stranice.

Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda postavljene prema informacijama proizvođača. Svi sadržaji postavljeni na Internetskoj stranici postavljeni su kako bi kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Za nenamjerne greške ne odgovaramo.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/14, 110/15).

Informacije o prodavatelju:

OPG KELEMEN TOMISLAV
Sjedište: Kriška ulica 86, 10315 Rečica Kriška, Hrvatska
Email: narudzbe@kriskaprirode.eu

IBAN: HR0323400093103391015
Jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva: 236115
OIB: 38307079159

2) VRSTE I NAČINI PLAĆANJA

Nuđenje i plaćanje na internetskoj stranici se vrši u hrvatskim kunama. Cijene su maloprodajne izražene s pripadajućim PDV-om. Navedene cijene vrijede za kupovinu online, neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u trgovini.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Web trgovinu.

Naručene proizvode možete platiti na sljedeće načine:

  • Karticama Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron.
  • Pouzećem u gotovini dostavljaču prilikom preuzimanja proizvoda

Plaćanje karticama

Ako ste odabrali plaćanje kreditnom karticom, na osiguranoj stranici posrednika plaćanja mypos.eu odaberete vrstu kreditne kartice kojom plaćate (Maestro,MasterCard, Visa, Visa Electron) te upišete podatke o vlasniku kreditne kartice i ostale potrebne podatke.

Plaćanje pouzećem

Plaćanje pouzećem omogućuje vam da narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu odnosno tek kada proizvod vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem vrši se u gotovini u kunama, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu, ili bankovnim karticama uz prethodnu najavu u napomeni narudžbe.

U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dužan je osigurati alternativno mjesto ili vrijeme dostave u istom danu.

Ukupnu narudžbu je moguće platiti isključivo jednokratno.

3) DOSTAVA I PREUZIMANJE ROBE

Prodavatelj naručene proizvode dostavlja samostalno.

Za narudžbe izvršene do 12 sati u danima od ponedjeljak do petka, Prodavatelj će isti dan izdati elektronski nalog DPD-u, a za narudžbe izvršene nakon tog vremena, nalog će biti izdan slijedeći radni dan. Po zadavanju naloga DPD-u od strane Prodavatelja, dostave će se izvršavati prema općim uvjetima prijevoznika. Ukoliko Prodavatelj određenu dostavu odluči izvršiti samostalno, rok dostave ne može biti duži od onog roku u kojem bi proizvode dostavio DPD.

Dostava se izvršava do ulaza u objekt na adresi naznačenoj od strane Korisnika, a istu je moguće organizirati isključivo na području Republike Hrvatske. Dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi preuzimatelj.

Prihvat robe potpisuje isključivo osoba koja je naznačena kao Korisnik prilikom naručivanja. Ukoliko bilo koja druga osoba preuzme robu na lokaciji, smatrat će se da je dostava uredno izvršena.

Prodavatelj dostave proizvoda naručenih u iznosu od ili više od 600,00 kuna s uključenim porezom na dodanu vrijednost po jednoj narudžbi dostavlja besplatno odnosno ne obračunavajući trošak prijevoza, a dostava narudžbi u iznosu nižem od 600,00 kuna se dodatno naplaćuje 55,00 kuna (uključen PDV) po paketu.

Svi proizvodi zapakirani su u transportnu ambalažu na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Prilikom preuzimanja proizvoda Kupac je dužan provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Kupac je obvezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu koju dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju.

U slučaju da Kupac robu ne zaprimi u dogovorenom roku, isti se moli Prodavatelja obavijestiti što je prije moguće mailom ili telefonom!

4) POVRAT I REKLAMACIJE

Kupac prava na povrat robe i reklamacije ostvaruje u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014).

Kupac proizvode pregledava prilikom preuzimanja dostave kada ima pravo uložiti prigovor na vidljive nedostatke dostavljene robe, poglavito na količinu isporučene robe, dok za nedostatke koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda, kupac je dužan o takvom nedostatku obavijestiti prodavatelja bez odgađanja.

Ukoliko Kupac prilikom prvog konzumiranja proizvoda ustanovi da je proizvod koji mu je isporučen neodgovarajuć, upućuje se da pošalje reklamaciju s navođenjem broja narudžbe ili korisničkog imena te opisa primjedbe na e-mail narudzbe@kriskaprirode.eu.

5) PRIVATNOST I SIGURNOST

Zaštita osobnih podataka

  • Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo uz njegov prethodni pristanak te mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze te ih može koristiti za informiranje o novim i akcijskim proizvodima  te dostavu promotivnih materijala, newslettera, unaprjeđenja odnosa sa Kupcima i radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.
  • Pristup newsletter bazi i bazi Kupaca s osobnim podacima Kupaca uz Prodavatelja ima specijalizirana tvrtka za izradu web trgovina.
  • Prodavatelj se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
  • Prodavatelj ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke, već za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.
  • Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Izjava o privatnosti i povjerljivosti osobnih podataka
OPG Kelemen Tomislav je odgovoran za sve internetske stranice u vlasništvu i sve sadržane podatke te je usklađen s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Kod registracije Korisnika prilikom korištenja Web trgovine Prodavatelj prikuplja i obrađuje podatke Korisnika uz njegovu privolu u svrhu izričito navedenu u samoj privoli, a sukladno članku 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka. U slučaju da Korisnik želi opozvati izdanu privolu, isto može izvršiti slanjem maila na narudzbe@kriskaprirode.eu. Prodavatelj će po zaprimanju zahtjeva za opoziv privole, trajno uništiti sve podatke o Korisniku, osim onih koje je dužan zadržati radi ispunjenja svojih preuzetih obveza prema korisniku ili zbog obveza propisanih pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Ukoliko Korisnik ranije ne povuče izdanu privolu, Prodavatelj osobne podatke pohranjuje i obrađuje samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.

Ulažući napore u održavanje internetskih stranica prema potrebama naših korisnika s informacijama koje su potrebne koristimo se tehnologijom koja prikuplja, obrađuje i odabire podatke o tome kako se koriste naše internetske stranice.

Svrha prikupljanja podataka

  • Prodaja proizvoda – za obradu vaše prodaje
  • Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite i davanje novosti i ponuda

Osobni podaci se ni pod kojim uvjetom ne mogu prenositi trećim stranama.

Web trgovina

Pristup Web trgovini moguć je sa ili bez registracije.
Prilikom registracije, od Kupca se mogu tražiti određeni osobni podaci kao što su ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja, telefonski broj. Pri registraciji Kupac pristupa svom profilu na Web trgovini.
Pri kupovini bez registracije, prikupljaju se samo podaci koji su nužni za isporuku kupljene robe te se navedeni podaci pohranjuju u svrhu ispunjenja ugovora.
Korisnik Web stranice može izabrati želi li ili ne želi primati promotivne poruke, neovisno o tome je li se registrirao putem Web stranice ili ne.
Podaci koje korisnik daje pri registraciji, pohranjuju se na serveru Web trgovine.
U svakom trenutku Kupac može deaktivirati svoju registraciju.

Mjesta pohrane osobnih podataka

Svi podaci pohranjuju se na zakupljenom dijelu poslužitelja (hostingu) tvrtke koja pruža smještajni prostor za web stranice Prodavatelja.

Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim podacima pohranjenim u Web trgovini gdje ih može revidirati, mijenjati i brisati.

6) PISANI PRIGOVOR POTROŠAČA

U slučaju Korisnikovog nezadovoljstva uslugama Prodavatelja, pisani prigovor se može uputiti putem maila narudzbe@kriskaprirode.eu.

Ukoliko Korisnik želi uložiti prigovor iz područja zaštite osobnih podataka, isto može učiniti putem e-mail adrese narudzbe@kriskaprirode.eu.